Synonyms for akshinsky or Related words with akshinsky

kyrinsky              yurlovskoye              khmelitskoye              amirdzhanov              shebengsky              klenovskoye              borisovskaya              kostinskoye              kagalnitsky              burmakinsky              musorsky              gumerovo              kikvidzensky              kvashenkovskoye              vladimirovsky              semenkovsky              tyoploye              tsarevskoye              saltykovsky              shestikhinsky              khokholsky              dankovskoye              slavnovskoye              priluksky              kargasoksky              kolyai              yazykovsky              dorokhovskoye              yurty              perelyubsky              seyidli              yamskogorsky              kudinovsky              buturlinsky              leontyevskoye              karatuzsky              gmyzina              cotaparaco              aktoprak              mordovo              sharbakty              sanameine              krutikhinsky              sushilovskoye              tashirovskoye              lyutovsky              krupske              glinkovskoye              molokovskoye              bolshevistsky             Examples of "akshinsky"
Aksha () is a rural locality (a "selo") and the administrative center of Akshinsky District of Zabaykalsky Krai, Russia, located at the confluence of the Aksha and Onon Rivers, south of Chita. Population:
Akshinsky District () is an administrative and municipal district (raion), one of the thirty-one in Zabaykalsky Krai, Russia. It is located in the south of the krai and borders with Ononsky, Ulyotovsky, and Kyrinsky Districts of Zabaykalsky Krai, as well as with Mongolia. The area of the district is . Administrative center is the rural locality (a "selo") of Aksha. Population: 12,080 (2002 Census); The population of Aksha accounts for 36.9% of the district's total population.
Shelopuginsky District () is an administrative and municipal district (raion), one of the thirty-one in Zabaykalsky Krai, Russia. It is located in the center of the krai, and borders with Sretensky District in the north, Gazimuro-Zavodsky District in the east, Aleksandrovo-Zavodsky District in the south, and with Akshinsky District in the west. The area of the district is . Its administrative center is the rural locality (a "selo") of Shelopugino. Population: 9,773 (2002 Census); The population of Shelopugino accounts for 39.1% of the district's total population.
Duldurginsky District () is an administrative and municipal district (raion) of Agin-Buryat Okrug of Zabaykalsky Krai, Russia, one of the thirty-one in the krai. It is located in the south of the krai, and borders with Chitinsky District in the north, Aginsky District in the east, Akshinsky District in the south, and with Ulyotovsky District in the west. The area of the district is . Its administrative center is the rural locality (a "selo") of Duldurga. Population: 15,316 (2002 Census); The population of Duldurga accounts for 43.3% of the district's total population.
Ononsky District () is an administrative and municipal district (raion), one of the thirty-one in Zabaykalsky Krai, Russia. It is located in the south of the krai, and borders Aginsky District in the north, Borzinsky District in the east, and Akshinsky District in the west. The area of the district is . Its administrative center is the rural locality (a "selo") of Nizhny Tsasuchey. As of the 2010 Census, the total population of the district was 11,199, with the population of Nizhny Tsasuchey accounting for 30.0% of that number.