Synonyms for bayantooroi or Related words with bayantooroi

belkovskoye              kotelnikovskoye              moykinskoye              molvotitskoye              sudayskoye              talmenka              fedorkovskoye              parfenyevskoye              uhorske              antropovsky              drozdovka              zaytsevskoye              burginskoye              tambavati              shangskoye              turgenevo              parfinsky              gandipalem              chrystkowo              sudislavskoye              togodskoye              zhirkovskoye              slavyanskoye              fedovo              kadyysky              huancarama              kotovskoye              bilshivtsi              georgiyevskoye              orekhovskoye              sebothoane              baranovskoye              bhaluwa              dyatkovsky              nerekhtsky              domaszowice              kameshkovo              kamnoet              borisovskoye              malkowice              maynsky              bezdonys              dalnyk              narayivka              korchyn              dmitriyevskoye              pahaad              palkinskoye              vybitskoye              borovenkovskoye             Examples of "bayantooroi"
Bayantooroi is an irrigated cropping settlement in a Gobi desert oasis, 62 km south of Tsogt sum center. The headquarters for the Great Gobi A and the Great Gobi B Strictly Protected Areas are in Bayantooroi. Eej Khairkhan Uul natural monument is 50 km west of Bayantooroi.
Bayantooroi () is a settlement in the Tsogt sum (district) of Govi-Altai Province in western Mongolia.
Tsogt () is a sum (district) of Govi-Altai Province in western Mongolia. In the part of the sum territory that overlaps with the Gobi desert, there is a settlement called Bayantooroi.
Great Gobi A lies in the southwestern part of Mongolia in an arid region of the Gobi desert. The vegetation is dominated by desert and desert steppe. Great Gobi A is generally drier than Great Gobi B. Together with Great Gobi B, the reserve was established in 1975 and has been designated by the United Nations as an international Biosphere Reserve in 1991. With a total area of about 46,369 km it is one of the largest reserves worldwide. The headquarters for the Great Gobi SPA is situated in Bayantooroi, a settlement about 20 km north to the Great Gobi A reserve.