Synonyms for chuvashskaya or Related words with chuvashskaya

poshtove              temsilciler              maaseudulla              sladna              shpykiv              gazanjyk              haneti              yellice              zolotoj              muanaira              sakiqi              wonduruba              mefodievich              kungla              hrabrovo              velimachi              zapade              pokud              rudashevski              martonos              dishkov              kurylivka              mashegu              nadarevo              dzhulyunitsa              lyulyakovo              purobi              visignano              taskriout              jougai              atayevich              slakovci              otchizne              ukrayinskykh              khachanyan              rathawa              guanzhai              sursky              mordovskoye              kalekovets              komoshtitsa              belogradets              srele              shcherbinovsky              zidyan              muhamedin              majdevo              ladikou              kaygador              yaitskaya             Examples of "chuvashskaya"
The Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic (, "Chăwash Avtonomlă Sovet Sociallă Respubliki"; , "Chuvashskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublik") was an Autonomous Soviet Socialist Republic within the Soviet Union.
Chuvashsko-Sorminskoye Rural Settlement (; , "Chăvash Surăm yal tărăkhĕ") is an administrative and municipal division (a rural settlement) of Alikovsky District of the Chuvash Republic, Russia. It is located in the eastern part of the district. Its administrative center is the rural locality (a "selo") of Chuvashskaya Sorma. Rural settlement's population: 1,758 (2006 est.).
The Chuvash Republic (, "Chuvashskaya Respublika — Chuvashiya"; , "Čăvaš Respubliki"), or Chuvashia ( "Chuvashiya"; , "Čăvaš Jen") for short, is a federal subject of Russia (a republic). It is the homeland of the Chuvash people, a Turkic ethnic group. Its capital is the city of Cheboksary. As of the 2010 Census, its population was 1,251,619.