Synonyms for epascestria or Related words with epascestria

phaiogramma              pustulalis              pseudococcyx              oncocera              epicrocis              psorosa              pseudozarba              ornatalis              spoladea              pericyma              brunnealis              pungeler              ramburialis              anaproutia              eustrotia              deuterotinea              pancalia              orientella              nubilana              tinctipennis              brunneomixta              cephimallota              hypotia              atralata              eucarphia              khorassania              hypochalcia              moschler              thopeutis              diasemiopsis              epischnia              dactylotula              pulveralis              tegostoma              achroellum              crassiflavella              gillmeria              maliattha              hypocala              albofascialis              mundissima              psammotis              heylaerts              kozhantshikov              propinquella              oulobophora              stemmatophora              penthinana              xanthocrambus              solanikov             Examples of "epascestria"
Epascestria is a genus of moths of the Crambidae family.
Epascestria distictalis is a moth in the Crambidae family. It was described by Hampson in 1913. It is found in Lesotho.
Epascestria croesusalis is a moth in the Crambidae family. It was described by Hampson in 1913. It is found in South Africa.
Epascestria euprepialis is a moth in the Crambidae family. It was described by Hampson in 1913. It is found in South Africa and Zimbabwe.
Epascestria pictalis is a moth in the Crambidae family. It was described by Hampson in 1913. It is found in South Africa.
Epascestria pustulalis is a species of moth in the Crambidae family. It is found in large parts of Europe, except Ireland, Great Britain, Norway, Finland, Denmark, the Benelux, France, Switzerland, Portugal, Slovenia and Croatia. It is also present in the Near East, including Lebanon and Turkey.