Synonyms for epitamyra or Related words with epitamyra

murgisca              epischidia              hermeasalis              polymona              ommatochila              euproutia              myelodes              lophosoma              subulalis              pyralosis              paragona              crocidomera              eschatarchia              brachyglossina              streptopalpia              metallata              epiepischnia              gnamptopteryx              dentisociaria              protosteira              anypsipyla              eoparargyractis              concana              coloptilia              soloe              parascaptia              chararica              hemidromodes              gordialis              polyplecta              anemosella              epilepia              propyria              cyclomia              razowskiina              relictata              chloeres              cnestrognophos              laciniodes              salobrena              automolis              iarchasalis              cantheleamima              kennelia              haplocestra              agrioglypta              epicosymbia              chloroscia              poliostrota              vacuana             Examples of "epitamyra"
Epitamyra minusculalis is a species of snout moth in the genus "Epitamyra". It was described by Heinrich Benno Möschler in 1890, and is known from Puerto Rico.
Epitamyra is a genus of snout moths. It was described by Ragonot in 1891.
Epitamyra albomaculalis is a species of snout moth. It was described by Möschler in 1890. It is found in Puerto Rico.
Epischnia birectalis is a species of snout moth in the genus "Epitamyra". It was described by George Hampson in 1897, and is known from the Lesser Antilles (including Saint Lucia), Guatemala and Florida.