Synonyms for huangwei or Related words with huangwei

tungguang              tungming              fengzhuang              cangfang              xingnong              zhangzhai              tanxi              xizhuang              gangxi              zhukeng              gangshang              fumian              nanwenhe              yanjia              zhangcun              xiban              pingzhai              gongqiao              tungxing              luchang              yatang              beizhang              huangdun              tiechang              zhangji              jiangjia              gaocun              yangmiao              lengshui              xiawang              lintou              shuangxing              xutun              hancun              fengli              jinzhuang              shalingzi              houliao              tungshi              chengzhuang              taoxu              hutung              bajiazi              ganlin              longshui              xincuo              sijiazi              jicun              pengxi              pangcun             Examples of "huangwei"
In the 1870s and 1880s, the English name Pinnacle Islands was used by the British navy for the rocks adjacent to the largest island "Uotsuri-shima" / "Diaoyu Dao" (then called 和平嶼 "hô-pîng-sū", "Peace Island" in Hokkien); "Kuba-shima" / "Huangwei Yu" (then called "Ti-a-usu"); and "Taishō-tō" / "Chiwei Yu".
The Tatun Volcano Group is found on the northern tip of Taiwan. Chihsingshan is the highest point of the volcanoes at 1120 meters. The volcanoes have formed the rounded shape of the northern cape of Taiwan. The volcanic rock also occur on Huaping Isle, Mienhua Isle, Pengchia Isle and Huangwei Isle just to the north of Taiwan. The rocks are aluminium rich andesite, tuff and breccia. The rocks are poor in sodium and magnesium, but rich in iron, potassium, rubidium and strontium and strong in rare earth elements. The magma was derived by melting of the underthrust sea plate behind the Ryukyu Volcanic Arc during the Pleistocene.