Synonyms for inventaris_van or Related words with inventaris_van

bijdrage_tot              achttiende_eeuw              ontwikkeling_van              verzameling              archieven              voorkomende              oudste              gentse              hoop_stellingmolen              hoop_stellingmolen_molendatabase_px              gouden_eeuw              betrekkelijk              keuze              zestiende              onderzoek_naar              pinkeltje_en              het_koninkrijk              zingende              twintigste_eeuw              benadering              mededelingen_van              financiële              voornaamste              vocsite              verbeelding              broeksterwoude              kunstschilders              woordenboek_van              regeering              werelt              gedurende              bokkedoorns              bataafsche_leeuw              goorn              negentiende              middeleeuwen              nieuwe_encyclopedie_van              aanwas              arabische_wijk              erfenis              fransche              bokkepruik              japansche              zeventiende              verwachting              zegge              tijnje              maritieme              aufsätze_aef              middeleeuwse             Examples of "inventaris_van"
The "Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed" (VIOE) was founded in 2004 and was tasked with finishing the inventory. From 2005 onwards, the inventories were kept in a database called "Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed" (IBE), or "Inventory of Architectural Heritage". On 1 juli 2011 the VIOE merged with the "Agentschap Onroerend Erfgoed" to form a new agency for Immovable Heritage called "Onroerend Erfgoed".