Synonyms for jiangjia or Related words with jiangjia

tungguang              yananli              fuzhao              xingnong              yingwang              xibian              zhangzhai              sijiazi              denglijun              huangdun              lanma              qianting              xiaqiao              shalingzi              xincuo              gangshang              wangying              suqiao              hetou              chengzhuang              huangtang              caoshi              wudian              zhukeng              weizou              yangmiao              xilanzhang              zhaojia              xizhuang              qingwang              wangtan              luliao              yanzhuang              yanjia              jicun              zgzj              jushu              maotian              fumian              xiaolongqiu              bajiazi              gaolou              pangcun              townshisp              hengjie              ducheng              licun              tungping              fengli              xinma             Examples of "jiangjia"
The township is divided into 29 villages, the following areas: Jinsou Village, Fengshan Village, Hetang Village, Fuzheng Village, Baisha Village, Pashi Village, Souling Village, Longmen Village, Zhuyuan Village, Huaqiao Village, Pushi Village, Dushi Village, Yongle Village, Dinan Village, Fukang Village, Changle Village, Heshan Village, Zhenzhu Village, Dongling Village, Bayan Village, Jiangjia Village, Shunan Village, Duizi Village, Naping Village, Hongshi Village, Tuanshan Village, Maizi Village, Baoshi Village, and Nanxing Village (金薮、丰山、荷塘、辅正、白沙、耙石、薮岭、龙门、竹园、花桥、普石、独石、永乐、地南、扶康、长乐、河山、珍珠、东陵、八眼、江家、属南、堆子、马坪、红石、团山、麦子、抱石、南星).