Synonyms for metendothenia or Related words with metendothenia

atropunctana              eustrotia              nubilana              pseudococcyx              spatalistis              spoladea              aspilapteryx              epicrocis              triphosa              ecpyrrhorrhoe              hypocala              pseudohermenias              olindia              gypsonoma              cryptaspasma              cicatricella              abietana              evergestis              posticana              coptotriche              pennisetia              pancalia              oulobophora              calybites              propinquella              pulveralis              subrosea              rhynchina              sinuella              eurrhypis              maliattha              eurhodope              truncicolella              erschoff              cynosbatella              pseudargyrotoza              heylaerts              bastelberger              petrophora              psorosa              orthotaenia              commophila              salbia              autoba              phaiogramma              hedya              pallidella              orientella              ourapteryx              senilella             Examples of "metendothenia"
Metendothenia is a genus of moths belonging to the subfamily Olethreutinae of the family Tortricidae.