Synonyms for ohrozim or Related words with ohrozim

jesenec              szarki              bonjince              priluksky              tsarevskoye              lambarschi              aktoprak              klenovskoye              mukhamedovich              vitalyur              gmyzina              vasavere              yurlovskoye              hluchov              buniewicz              roslavlskoye              tarsod              scenske              malotice              cibinului              pitelino              jisrael              gushein              zwartowo              futbaliski              tsesevich              krakovskyi              hintif              pazmanj              kugalur              korobchynskyi              tenyagin              kozban              radnyonak              hansenanni              minkenen              prechistoye              seyidli              burmakinsky              irrsinnigen              fcptm              novoderevensky              golovkino              shodine              qaimaqchi              dobrinskoye              astrowski              gabidauri              sochnov              pshennikov             Examples of "ohrozim"
Ohrozim lies approximately west of Prostějov, south-west of Olomouc, and east of Prague.
Ohrozim is a village and municipality ("obec") in Prostějov District in the Olomouc Region of the Czech Republic.