Synonyms for philobota or Related words with philobota

oenochroa              taxeotis              sympoecila              xylorycta              metasia              sycacantha              dudua              anthela              phytotrypa              macrobathra              eulechria              chrysolarentia              garrha              sclerocris              epicrocis              dysgonia              diakonoff              problepsis              limnaecia              monoleuca              metamesia              metallochlora              lophoruza              neumichtis              hapsifera              pitharcha              pyroderces              pseudozarba              mesozona              loboschiza              haplochrois              moschler              nephopterix              sphallestasis              bastelberger              prionapteryx              leraut              kiriakoff              lecithocera              gozmany              leptozestis              heteroteucha              spoladea              maxera              chrysonoma              thalassodes              xenothictis              choreutis              cymatodes              chrysocraspeda             Examples of "philobota"
Philobota partitella is a moth of the Oecophoridae family. It is found in Australia.
Philobota lysizona is a moth of the Oecophoridae family. It is found in Australia.
Philobota stella is a moth of the Oecophoridae family. It is found in Australia, including Tasmania.
Philobota arabella is a moth of the Oecophoridae family. It is found in the dry grassy native woodlands of Victoria.
Philobota ellenella is a moth of the Oecophoridae family. It is known from the Australian Capital Territory, New South Wales and Victoria.
Philobota pilipes is a moth of the Oecophoridae family. It is known from the Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, South Australia and Victoria.