Synonyms for piotr_alberti_vsevolod_bazhenov or Related words with piotr_alberti_vsevolod_bazhenov

tatiana_gorb_vladimir_gorb              taisia_afonina_genrikh_bagrov              taisia_afonina_irina_baldina              evgenia_antipova_nikolai_baskakov              vsevolod_bazhenov_irina_baldina              rudolf_frentz_nikolai_galakhov              piotr_belousov_piotr_buchkin              piotr_belousov_yuri_belov              piotr_alberti_evgenia_antipova              vsevolod_bazhenov_nikolai_baskakov              nikolai_baskakov_piotr_belousov              taisia_afonina_vsevolod_bazhenov              sergei_frolov_nikolai_galakhov              irina_baldina_nikolai_baskakov              nikolai_baskakov_evgenia_baykova              zlata_bizova_nikolai_galakhov              veniamin_borisov_vladimir_chekalov              zlata_bizova_vladimir_chekalov              taisia_afonina_sergei_babkov              zlata_bizova_sergei_frolov              veniamin_borisov_zlata_bizova              piotr_belousov_olga_bogaevskaya              vasily_golubev_tatiana_gorb              engels_kozlov_elena_kostenko              evgeny_chuprun_nikolai_galakhov              evgenia_antipova_taisia_afonina              vladimir_chekalov_sergei_frolov              vladimir_gorb_elena_gorokhova              vladimir_gorb_irina_dobrekova              vladimir_chekalov_evgeny_chuprun              vsevolod_bazhenov_yuri_belov              evgenia_baykova_vsevolod_bazhenov              vasily_golubev_abram_grushko              ivan_godlevsky_vladimir_gorb              vladimir_gorb_abram_grushko              brandt_piotr_buchkin              mikhail_kaneev_mikhail_kozell              elena_kostenko_anna_kostrova              piotr_buchkin_zlata_bizova              brandt_dmitry_buchkin              leonid_baykov_yuri_belov              nikolai_galakhov_irina_dobrekova              nikolai_baskakov_yuri_belov              dmitry_belyaev_olga_bogaevskaya              piotr_buchkin_vladimir_chekalov              nikolai_galakhov_abram_grushko              elena_gorokhova_alexei_eriomin              tatiana_gorb_irina_dobrekova              nikolai_galakhov_elena_gorokhova              maya_kopitseva_gevork_kotiantz             Examples of "piotr_alberti_vsevolod_bazhenov"
In the largest Department of Painting were exhibited art works of 126 authors. There were Piotr Alberti, Vsevolod Bazhenov, Dmitry Buchkin, Sergei Frolov, Nikolai Galakhov, Tatiana Gorb, Vladimir Gorb, Mikhail Kaneev, Maria Kleschar-Samokhvalova, Victor Korovin, Elena Kostenko, Nikolai Kostrov, Anna Kostrova, Gevork Kotiantz, Mikhail Kozell, Engels Kozlov, Vladimir Krantz, Ivan Lavsky, Dmitry Maevsky, Gavriil Malish, Eugene Maltsev, Nikolai Mukho, Mikhail Natarevich, Sergei Osipov, Vladimir Ovchinnikov, Lev Orekhov, Victor Otiev, Genrikh Pavlovsky, Varlen Pen, Maria Rudnitskaya, Ivan Savenko, Vladimir Sakson, Alexander Semionov, Arseny Semionov, Boris Shamanov, Alexander Shmidt, Elena Skuin, Kim Slavin, Alexander Stolbov, German Tatarinov, Nikolai Timkov, Mikhail Trufanov, Yuri Tulin, Ivan Varichev, Anatoli Vasiliev, Rostislav Vovkushevsky, Lazar Yazgur, Vecheslav Zagonek, Sergei Zakharov, Ruben Zakharian, Elena Zhukova, and others most prominent painters of the Leningrad School.
There were exhibited 93 art works of 50 painters of the Leningrad School: Taisia Afonina, Piotr Alberti, Vsevolod Bazhenov, Irina Baldina, Yuri Belov, Veniamin Borisov, Vladimir Chekalov, Evgeny Chuprun, Nikolai Galakhov, Tatiana Gorb, Abram Grushko, Alexei Eriomin, Mikhail Kaneev, Maya Kopitseva, Marina Kozlovskaya, Boris Korneev, Alexander Koroviakov, Mikhail Kozell, Vladimir Krantz, Ivan Lavsky, Boris Lavrenko, Piotr Litvinsky, Vladimir Malevsky, Valentina Monakhova, Mikhail Natarevich, Piotr Nazarov, Anatoli Nenartovich, Samuil Nevelshtein, Sergei Osipov, Vladimir Ovchinnikov, Lev Orekhov, Victor Otiev, Nikolai Pozdneev, Evgeny Pozdniakov, Galina Rumiantseva, Kapitolina Rumiantseva, Lev Russov, Alexander Samokhvalov, Alexander Semionov, Nadezhda Shteinmiller, Elena Skuin, German Tatarinov, Nikolai Timkov, Mikhail Tkachev, Leonid Tkachenko, Anatoli Vasiliev, Piotr Vasiliev, Nina Veselova, Rostislav Vovkushevsky, Vecheslav Zagonek, Ruben Zakharian.