Synonyms for plecopterodes or Related words with plecopterodes

maxera              nigripuncta              miantochora              pseudozarba              phaiogramma              dichromia              pingasa              rhynchina              maliattha              pericyma              metaphaea              brunneomixta              minimalis              heliophisma              pseudococcyx              rhabdophera              flavicosta              piletocera              pulverea              jansei              hypocala              epascestria              problepsis              crorema              phaegorista              racotis              eustrotia              neromia              lophoruza              gibeaux              agramma              epicrocis              rectilinea              omphalucha              brunnealis              tenuilinea              tinctipennis              nodaria              negeta              mecodina              paralephana              mallocampa              plusiodonta              oruza              zerny              traminda              oncocera              moschler              argyractis              holocryptis             Examples of "plecopterodes"
Plecopterodes is an Afrotropical genus of moths of the Erebidae family.