Synonyms for pratylenchidae or Related words with pratylenchidae

tylenchulidae              meloidogynidae              heterodidae              heteroderidae              trichodoridae              hoplolaimidae              belonolaimidae              longidoridae              anguinidae              criconematidae              aphelenchoididae              paratylenchidae              dolichodoridae              mycosphaerellaceae              tachimidae              alloxystidae              hemicycliophoridae              asterolecamidae              fulgoroidea              choanephoraceae              oestridae              cixiidae              cunninghamellaceae              flatidae              aphelenchidae              aphelenchoidida              neotylenchidae              pythiaceae              gnomoniaceae              lssidae              mucoraceae              adelgidae              trichostrongylidae              phylloxeridae              issidae              silphidae              cicadellidae              sphaerulariidae              aphidiidae              demetiaceae              fulgoroidae              asterolecaniidae              lasiosphaeriaceae              curculionidae              trichogrammatidae              hypocreaceae              angstidae              aphelinidae              megaspilidae              aphidae             



Examples of "pratylenchidae"
Pratylenchidae is a family of plant pathogenic nematodes.
The "Hirschmanniella" genus is found within the Pratylenchidae family and contains around 35 species, the majority of which are migratory endoparasitic nematodes of plant roots.