Synonyms for timnev or Related words with timnev

neycho              ozdoyev              bezinski              georgioski              voyn              zapryan              milushev              koshelyuk              iskrenov              zmijani              cvjatko              allaniyazov              lekarauskas              stilianov              gaydarski              dishliev              pashev              aladzhov              monsider              kanishchev              mazgalov              mamtov              ljamchevski              sukristov              bomir              altabaev              semov              gjaurov              dalechen              tsvetomir              vizyonok              pehlivanov              ghioane              ferfelea              blagoja              kavalyonak              mikalayevich              jamarauli              okriashvili              glavevski              trayanov              moroziuk              zasavitchi              abadzhiev              baldovaliev              sepci              bozhil              setinov              yonkov              satsunkevich             Examples of "timnev"
Plamen Timnev () (born 26 March 1973) is a Bulgarian former footballer who played as a forward.
Timnev spent almost his entire career in the top flight of Bulgarian football, establishing himself as one of Varna's football legends. He also had a short stint in Portugal in 1999. Outside of football, Timnev has been involved in various business ventures.