Synonyms for xuechen or Related words with xuechen

wenwen              xuechenliu              xianying              qiuyan              yingwen              limei              tingtingjiang              xiaoxuan              yufei              yujiexu              chaosheng              minxia              jiaqi              xiaojuan              qiushuang              ruolin              dongyanjing              huijia              hongxia              yanmei              huidan              junxia              fengying              xufeng              xiaoxiao              xueying              xiaoxu              zige              yafei              dongyanjiang              xiaohuan              yujie              tianweili              qiuying              xiaoyang              jingwen              yanfeng              jingjingwu              xinyue              xingjuan              peimeng              lingwei              qianweiliu              xiaohong              yanfei              xizhe              haibo              yunqi              weizhang              haiyangtan             Examples of "xuechen"
Huang Xuechen (黄雪辰,Huáng Xuěchén, born 25 February 1990) is a Chinese synchronized swimmer.
Liu competed in the women's team event at the 2008 Summer Olympics where she won a bronze medal. She followed up this success in the women's duet and women's team events at the 2012 Summer Olympics where she won a bronze (with Huang Xuechen) and silver medal respectively.