Synonyms for yanling or Related words with yanling

zhixing              zizhong              jiafu              qifeng              ziliang              jingyu              yucheng              donglai              jingyan              weicheng              zixing              yongqing              jiali              qinggang              songlin              youyu              yanping              yuting              guihua              chunhua              xiuzhi              baohua              guoxiang              shaoyi              yihe              xiaowan              tailai              changqing              jianxing              liguo              yijun              shangzhi              qianli              dayou              jiaxuan              chengzhi              chengwu              yuping              jinqing              yunlong              yuzhen              linli              dingyi              shichang              hongli              hongji              guozhang              xingguo              jindong              zhigu             Examples of "yanling"
The famous Battle of Yanling (575 BC) took place in Yanling County.
Yanling may refer to the following locations in China:
Yanling County is a county of Henan, China. It is under the administration of Xuchang city.
Longxi Township () is an rural township in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Pingle Township () is an rural township in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Born in Yanling County, Henan Province, Liu joined the Communist Party of China (CPC) in November 1963.
Chuanxing Township () is an rural township in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Shuikou Town () is an urban town in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Xiacun Township () is an rural township in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Luyuan Town () is an urban town in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Xiayang Town () is an urban town in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Dongfeng Township () is an rural township in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Shidu Town () is an urban town in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Miandu Town () is an urban town in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Shizhou Township () is an rural township in Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province, People's Republic of China.
Ling Zhen is from Yanling (燕陵; believed to be present-day Yanling County, Xuchang, Henan). He not only excels in military arts and archery, but is also an expert in using gunpowder, cannons and pyrotechnics. He serves as a military officer in the imperial army.
In 1953, Li Yanling principal transfers, ice fishing Fu took over as president, and in the same year set up high school.
Her personal best was 65.20 metres, achieved in June 1997 in Chengdu. The Chinese, and Asian, record is currently held by Xiao Yanling with 71.68 metres.
Her personal best throw is 65.33 metres, achieved in May 2003 in Shijiazhuang. The Chinese, and Asian, record is currently held by Xiao Yanling with 71.68 metres.
In 1950, Australia's original move "Private Branch Guangzhou Pui Ching Middle School in Macao," the official name the "Macau Pui Ching Middle School," Li Yanling as president.